Doe mee in de laatste week van de zomervakantie van 2019!

Contact

Timmerdorp Witmarsum zoekt VIER nieuwe vrijwilligers!!! Na vijf jaar Timmerdorp stopt een aantal organisatoren van het eerste uur in 2019 met Timmerdorp. Meld je aan bij één van de huidige organisatoren!!

De organisatoren van Timmerdorp Witmarsum zijn:

  • Roelof van der Hauw (gaat stoppen)
  • Jeroen Menage
  • Harm Stremler
  • Gerard en Sandra van de Witte (gaan stoppen)

Timmerdorp Witmarsum
Gerard en Sandra van de Witte
p/a ’t Zand 3
Witmarsum
timmerdorpwitmarsum@gmail.com

Rekeningnummer: NL35RBRB0918647797
T.n.v. G. van de Witte Timmerdorp